Van harte gefeliciteerd!

Het jaar 2020, het jaar dat alles anders is. Dat geldt ook voor ons. Van afgelaste concerten tot niet gezellig kletsen na afloop van de repetitie. Ten gevolge van de Corona Crisis was het muzikaal stil in Bocholtz. Helaas zijn er geen festiviteiten meer dit jaar, zo kan ook de jaarlijkse Ceciliaviering geen doorgang vinden.

Natuurlijk zijn er wel nog steeds bijzondere gebeurtenissen die niet zo maar voorbij kunnen gaan. Dit jaar viert de Fanfare het 25-jarig jubileum van: Steffen Peters, Bram van Ermingen, Maurice Janssen, Antoon Klinkers, Bart Vroomen en Patty Weijers. Het 40-jarig jubileum van: Frans Spelthaen en het 60-jarig jubileum van Jo Weijers. Daarnaast is René Smits 40 jaar lid van de Limburgse Bond Muziekgezelschappen en Giel Hermans maar liefst 60 jaar. Jammer genoeg kunnen de jubilarissen dit jaar niet gehuldigd worden door de vereniging, maar ze worden natuurlijk wel in het zonnetje gezet.

Op 14 november hebben we onze jubilarissen mogen feliciteren op gepaste afstand! Namens de hele vereniging: van harte gefeliciteerd!